Werkgroep Duurzaamheid en Energietransitie Hazerswoude-Rijndijk Oost

Er gaat de komende jaren van alles op ons afkomen op het gebied van energiegebruik. We gaan over een aantal jaren van het aardgas af. Op de nog wat langere termijn gaan alle fossiele brandstoffen in de ban. We moeten gebruik gaan maken van andere energiebronnen. En – ook niet onbelangrijk – we moeten ons energiegebruik behoorlijk verminderen.

Voor een deel gaat het om ontwikkelingen die gewoon over ons heen komen. Zo is de gemeente via het Duurzaam Bouwloket bezig om heel gedetailleerd in kaart te brengen op welke manier we onze woning in de toekomst het best kunnen verwarmen.

Gaan we al dan niet collectief aan de warmtepomp? Krijgen we een aansluiting op een grootschalig warmtenetwerk? Of komt er over een jaar of tien misschien waterstofgas uit de oude gaskraan? Meer vragen dan antwoorden. Voorlopig is dat nog even afwachten.

De werkgroep Duurzaamheid & Energietransitie werkt samen met de gemeente om energietransitie bij de bewoners onder de aandacht te brengen.

Als start zijn er in januari en februari 2020 informatiebijeenkomsten georganiseerd in Pleyn 68 in de Groenendijk en in De Ridderhof in Koudekerk a/d Rijn.

Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van de dorpsoverleggen van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn. De dorpsoverleggen onderkennen dat de energietransitie veel gaat veranderen voor bewoners. Anders omgaan met energie heeft dan ook een plek gekregen in de dorpsvisies van de Alphense kernen. De bijeenkomsten vormen het startpunt voor een campagne om zo veel mogelijk bewoners te helpen hun huis comfortabeler te maken en tegelijk de energierekening omlaag te brengen.

Onderdeel van de campagne is een energiescan uitgevoerd bij een zestal voorbeeldwoningen verspreid over verschillende bouwjaren. Dat zijn woningtypen die regelmatig voorkomen en waarvoor de te nemen energiemaatregelen vergelijkbaar zijn. In de rapportages is aangegeven wat de meest logische maatregelen zijn en wat dat gaat kosten. In een afsluitende bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd en het videoverslag kunt u hier bekijken.

Sinds januari 2021 speelt de vraag of en waar in Hazerswoude-Rijndijk windturbines en zonneweides moeten komen. Beide dorpsoverleggen van Hazerswoude-Rijndijk trachten de inwoners hierover zo goed mogelijk te informeren en zullen dat wat onder de bevolking leeft rapporteren aan de gemeente.

14269382647 5411329324 O Cut Small
Harry Körmeling
Gerelateerde berichten

Wil je ook vrijwilliger worden bij het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost?