Werkgroep Dorpshuis

Hazerswoude-Rijndijk is gebaat bij een goed functionerend dorpshuis (MFA). Het dorpsoverleg zet zich hier vanzelfsprekend ten volle voor in. Op dit moment gaat het om drie verschillende en uiteenlopende processen.

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost is nauw betrokken bij:

De totstandkoming en het gebruik van het tijdelijk dorpshuis in de voormalige Rhynenburchschool.

Op 1 juli 2020 is de dorpshuisfunctie van Het Anker komen te vervallen. Voorafgaande aan deze sluiting is een traject in werking gezet om de voormalige P.C. basisschool Rhynenburch om te vormen tot een tijdelijk dorpshuis. Dat betekent niet alleen een grondige verbouwing. Maar ook een inventarisatie en samenbrengen van instellingen, verenigingen en particulieren die gebruik gaan of kunnen maken van dit nieuwe, tijdelijke dorpshuis. Met de officiële opening van Dorpshuis De Som is aan dit traject een einde gekomen.

Een nieuwe bestemming van Het Anker

Het dorpsoverleg is in overleg met de initiatiefnemers van herexploitatie van het gebouw Het Anker. Het is verheugd dat daarmee het gebouw kan worden behouden. Het is van belang dat zowel de nieuwe invulling als de nieuwe vorm na verbouwing passen in de wijk en de kern en voldoen aan een lokale behoefte. Inbreng van direct omwonenden en betrokkenen, maar ook van andere inwoners van Hazerswoude-Rijndijk is hierbij voor het dorpsoverleg essentieel.

De realisatie van een nieuw dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk

De gemeente heeft toegezegd dat er op termijn, 5 tot 10 jaar, een nieuw dorpshuis (MFA) zal worden gerealiseerd in Hazerswoude-Rijndijk. Het dorpsoverleg is betrokken bij het realiseren van dit nieuwe dorpshuis en zal er voor waken dat afgesproken procedures worden gevolgd en de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk zo veel mogelijk betrokken worden bij dit proces.

Er zal goed moeten worden nagedacht over de locatie en de invulling. De bouw van het gebouw zelf moet een conclusie zijn van een proces. Wie gaan er gebruik maken van deze MFA? Wat zijn hun wensen? Welke sfeer moet het dorpshuis uitstralen? Deze vragen zullen alle inwoners van onze kern aangaan. Antwoorden op deze vragen zijn ook gebruikt bij de verbouwing en herinrichting van het tijdelijk dorpshuis. De voormalige school kan als proeftuin dienen voor een definitief dorpshuis.

Een groot voordeel! De ervaringen die de komende jaren worden opgedaan in het tijdelijke onderkomen zullen mede de grondslag vormen voor de realisering van de nieuwbouw. Inmiddels heeft de gemeente in samenspraak met het dorpsoverleg een traject om te komen tot een definitief MFA vastgesteld.

Bernadette Cut Small
Bernadette Verhoef

Wil je ook vrijwilliger worden bij het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost?