Vaststelling omgevingsvisie

Vaststelling omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, Groene gemeente met lef
Op 14 september 2021 is de omgevingsvisie vastgesteld door het college. Het wordt nu ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Deze behandelt de omgevingsvisie op 25 november van dit jaar.

De omgevingsvisie (.pdf, 33,4 MB) is een belangrijke mijlpaal in het proces naar de invoering van Omgevingswet op 1 juli 2022. We zijn er trots op dat we, ruim voor de invoeringsdatum van de wet, als een van de voorlopers in Nederland een omgevingsvisie hebben kunnen opstellen die zo concreet is.

Toekomstvisie gemeente Alphen aan den Rijn

De omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef’ is onze gezamenlijke toekomstvisie voor de hele buitenruimte. Het is een vergezicht dat ons helpt bij een toekomstbestendige ontwikkeling en bundelt ons beleid. We krijgen als gemeente meer ruimte en mogelijkheden om aan te sluiten bij de specifieke wensen, behoeften en ambities, om maatwerk te maken voor al die verschillende gebieden in onze gemeente.

Van ontwerp naar omgevingsvisie

Na een intensief participatieproces met inwoners, stakeholders en partners is de omgevingsvisie tot stand gekomen. Dit proces heeft begin dit jaar geresulteerd in een Ontwerp omgevingsvisie. De Ontwerp omgevingsvisie en het bijbehorende planMER is eerder dit jaar ter inzage gelegd in de periode van 4 maart tot en met 14 april 2021. Voorafgaand zijn inwoners, bedrijven, belanghebbenden en partners uitgenodigd om te reageren. Hier zijn
19 reacties op gekomen. Deze reacties zijn, waar relevant, verwerkt in de omgevingsvisie. 

Samen maken we de omgeving

De focus in de omgevingsvisie ligt op de ontwikkeling van een gemeente van ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen, gericht op vitaal wonen en leven. Het gaat daarbij over alles wat er buitenshuis gebeurt. Op het gebied van milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer, maar ook gezondheid en cultureel erfgoed. In de omgevingsvisie hebben we vastgelegd hoe we als gemeente willen ontwikkelen. De visie is ontwikkeld voor en met de stad, alle kernen en het buitengebied.

De omgevingsvisie is en blijft een levend document en is niet in beton gegoten. Samen met de inwoners, bedrijven en belanghebbenden blijven we ontwikkelingen die relevant zijn voor de omgevingsvisie in de gaten houden. Daarnaast ontwikkelen we de komende jaren de omgevingsvisie door naar het omgevingsplan. Zodat onze toekomstvisie van ons allemaal is en blijft.

Heeft u ideeën en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze versie: we gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op via omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl of bel 14 0172.

Berichtdetails

Berichtdatum: 14 september 2021

Datum bericht aangepast: 29 augustus 2022

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie:

Tags:

Input