Regionale Energiestrategie (RES)

De regio Holland Rijnland bereidt een Regionale Energiestrategie (RES) voor. Opstellen van een RES is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord, dat gemeenten met het Rijk hebben gesloten. In juni 2020 is een eerste concept-RES voor de regio Holland Rijnland gepresenteerd. Daarover loopt in de dertien gemeenten van Holland Rijnland een participatietraject. De publieksversie van de concept-RES zit als bijlage bij deze mail. Alle achtergrondstukken van de concept-RES zijn te vinden via deze link: https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/ .

In Alphen aan den Rijn start het participatietraject met een enquête onder bewoners. Die wordt vanaf 15 november uitgezet. In januari volgen nog online sessies (webinars) met bewoners over de concept-RES. College en Raad van de gemeente Alphen hecht aan een goed participatietraject en wil dit samen met hun partners in de kernen en de wijken uitvoeren.

De gemeente zoekt betrokkenheid op de volgende manieren:

  1. Op 15 november start een online consultatie onder inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.
    https://necker.datacoll.nl/rymngvfgpf?l=nl&urlvar01=Panel
  2. In januari 2021 organiseert de gemeente gebiedsgericht een aantal webinars om inwoners te informeren over de concept-RES en om hun mening te peilen (meer info volgt).

Berichtdetails

Berichtdatum: 17 november 2020

Datum bericht aangepast: 29 augustus 2022

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie:

Tags:

Gerelateerde berichten