enquete_afbeelding

Rapport enquête Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk 2019

Om beter te weten wat er leeft in Hazerswoude-Rijndijk Oost is er in de maanden november en december 2018 een enquête gehouden. Het opstellen van de vragenlijst kwam tot stand met de hulp van dhr. Dr. J.G. Bethlehem, bijzonder hoogleraar survey-methodologie aan de universiteit van Leiden. Zijn begeleiding tijdens het proces, de hulp bij het uitwerken van de vragen in grafieken en de interpretatie van de uitkomsten is zeer verhelderend geweest.

Op alle adressen in Hazerswoude-Rijndijk Oost is een enquêteformulier bezorgd. Dat waren er 2066 in totaal. Bovendien bestond de mogelijkheid om de enquête digitaal in te vullen. Met de antwoorden op de enquêtevragen denkt het dorpsoverleg de belangen beter gefundeerd te kunnen behartigen. In gesprekken met derden zullen de prioriteiten volgens de inwoners naar voren worden gebracht. Het aantal respondenten, de spreiding van respondenten over het dorp en wat betreft leeftijd en geslacht maken dat de antwoorden op de gestelde vragen een aannemelijk beeld geven van wat er leeft. Mede op basis van deze enquête zal het dorpsoverleg een visie voor Hazerswoude-Rijndijk Oost opstellen.

Klik hier om het enquête rapport te downloaden.

Help mee, word ook vrijwilliger bij een van onze werkgroepen!

Vind je het leuk om in je eigen leefomgeving bezig te zijn? Of om je op een andere manier voor onze mooie dorp in te zetten?
Word dan vrijwilliger bij het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk oost!