Notulen bijeenkomst renovatie Schrijverswijk

01 november 2022

Aula Tweeklank

  • Is miscommunicatie geweest tussen Liander en gemeente en is iets misgegaan met loskoppeling netwerk en straat moet nog een keer open.
  • Groen wordt over 2 weken al verwijderd. Werk wordt in 2 ploegen en fases van ca 3 weken uitgevoerd. Totaal 22 fases, planning is oktober 2023 gereed.
  • Gemeente neemt nu kosten hemelwaterafvoer op zich. Het moet wel kunnen en logisch zijn. Moet je je wel voor opgeven. Gemeente levert zand en grond tot max 1 meter in voortuin om op te hogen. Gemeente neemt geen verantwoording voor eventuele kosten voortuinen of brandpoorten.
  • Wordt gigantische zandbak. Komen bronbemalingspompen die dag en nacht aanstaan en overlast veroorzaken. Bewoners wordt aangegeven hier rekening mee te houden.
  • Je kunt je opgeven voor groenparticipatie.
  • Operatie Steenbreek (vergroenen tuin, verwijderen bestrating). Subsidie mogelijk. https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Subsidies/Subsidie_voor_groen_dak_tuin_of_opvang_hemelwater
  • Speeltuin kan ontworpen worden door de inwoners. www.speeltuinbouwer.nl. Budget 60.000.
  • Achterpadverlichting. Eenmalige bijdrage door gemeente levering armaturen. https://www.alphenaandenrijn.nl/onderwerpen/veiligheid/achterpadverlichting
  • Brandpoorten worden niet door de gemeente aangepakt. Dit is eigendom van woningeigenaren.

Berichtdetails

Berichtdatum: 07 november 2022

Datum bericht aangepast: 07 november 2022

Auteur: Bart de Vreede

Categorie: ,

Tags:

20211119 135258

Gerelateerde berichten