MEGA windturbines langs de N11 in Hazerswoude-Rijndijk?

TurbulenT zegt NEE tegen MEGA windturbines langs de N11 in Hazerswoude-Rijndijk!

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het plan opgevat om meerdere MEGA windturbines te plaatsen langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk. Dit onder het mom “om het groene Hart te ontzien” en gaat hier volledig voorbij aan de extra overlast welke ze op deze plek zullen veroorzaken.

Dit gebied is al erg zwaar belast met de N11 (toekomstige snelweg), gasleiding, hogesnelheidslijn en hun vlucht- en ventilatieschachten, spoorbaan, 74.5 meter hoge 380 kV hoogspanningsmasten, 4x 125 meter hoge windturbines en straks ook nog een station. Er wordt nu gesteld, dit gebied is nu toch al zwaar belast, dus dit kan er ook nog wel bij.

Wij zijn van mening dat dit precies het tegendeel is. Dit gebied, wat middenin het Groene Hart ligt, is inmiddels dusdanig zwaar belast dat het tijd wordt dit over andere gebieden te gaan verdelen op voldoende afstand van woningen.

Deze mega windturbines met een tiphoogte van naar alle waarschijnlijkheid rond de 200-240 meter hoog staan ten Zuiden gepland van de vele honderden woningen tellende wijk Rhynenburch en buurtschap Groenendijk met alle tussenliggende boerderijen en woningen en waarbij het voorkeurs-zoekgebied op minder dan 300 meter afstand staat ingetekend.

-Slagschaduw van de rotorbladen over alle woningen in Hazerswoude-Rijndijk én verder!

-Geluidsoverlast van de rotorbladen.

-Horizonvervuiling middenin het Groene Hart

-Waardedaling van uw woning van 10-50%!

-Verstoring van voedsel-, rust en broedgebieden. Dodelijk voor onder meer vogels en bijen.

-Grote kans op gezondheidsschade (o.a. chronische slaapproblemen, hoofdpijn, concentratie en geheugenproblemen).

Deze zijn dus maar liefst 2x hoger dan de huidige windturbines langs de N11 en 3x hoger dan de masten van de hoogspanningskabels!

Het ten Zuiden plaatsen van windturbines ten opzichte van een woonwijk houdt niet alleen in dat deze wijk ZEER regelmatig last zal gaan ondervinden van slagschaduw van de rotorbladen, maar ook zal er bij een minimale windsnelheid al overlast zijn van hinderlijke windgeluiden die zelfs in verband gebracht worden met ernstige gezondheidsklachten.

Teken de petitie op onderstaande link:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_alphen_aan_den_rijn_bezwaar_tegen_windturbines_hazerswoude_rijndijk/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1207090-bezwaar_tegen_windturbines_hazerswoude_rijndijk&utm_term=JlZnrb%2Bnl&fbclid=IwAR0y0IpdBKctqzDChWH89carAAZdCD_Toelo0Y1XHDL0YVAx-N-PrPHtmFg

Berichtdetails

Berichtdatum: 16 mei 2021

Datum bericht aangepast: 29 augustus 2022

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: ,

Tags: