Meer bloembollen en ander maaibeleid.

Door onze moderne levenswijze staat de biodiversiteit ernstig onder druk, zo ook in ons dorp. Door de huidige indeling van grasvelden, natuurlijke vegetaties, huidige maaifrequentie en het maaibeleid, zijn er schrikbarend weinig grasvelden met bloembollen en natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen en planten te vinden. Met het gevolg dat onze leefomgeving steeds minder geschikt is geworden voor planten, dieren en ook mensen.

Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen op deze manier langzaam uit onze dorpskern!

Wij als Werkgroep Groen, zijn wij momenteel met de Gemeente Alphen aan den Rijn in gesprek om:

·         het aanpassen van de huidige maaifrequentie.

·         het aanpassen van het huidige maaibeleid.

·         het realiseren van nieuwe natuurlijke vegetaties,  door inheemse zaden en planten te gebruiken van regionale herkomst.

·         het realiseren van een natuurlijke verbindingszone door onze dorpskern

·         grasvelden en natuurlijke vegetaties te verrijken met bloembollen, zowel

        voorjaar als zomerbloeiers.

Inheemse planten, goed voor de inheemse insecten

De inheemse wilde planten voelen zich thuis in ons land. Ze zijn aangepast aan ons klimaat. Veel van onze inheemse insecten hebben een zeer nauwe relatie met onze inheemse planten. Deze insecten zijn voor een deel van hun levenscyclus afhankelijk van inheemse planten (ei-afzet, voedsel, overwintering). Denk bijvoorbeeld aan vlinders die hun eitjes afzetten op één specifieke plant (de waardplant) waar de rupsen van leven. Een voorbeeld is de Kleine vuurvlinder. De eitjes van deze vlinder worden alleen op onze inheemse Schapenzuring of Veldzuring afgezet. Zo vervullen inheemse planten een essentiële rol in de biodiversiteit in een gebied.

Door het creëren van inheemse, wilde bloemenweides met behulp van regionale zaden in de openbare ruimte kunnen we dus een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Hoe groter de biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren – hoe gezonder en weerbaarder een ecosysteem.

Bloembollen in grasvelden en natuurlijke vegetaties

Veel bloembollen zijn aantrekkelijk voor wilde bijen, vlinders en andere insecten. Dat hebben ze te danken aan de grote hoeveelheid nectar in hun bloemen. Wilde bijen en vlinders zijn er verzot op. Nectar is een zoete stroperige vloeistof, waarin suikers, eiwitten en vitamines zitten. Door bloembollen te planten in grasvelden en/of natuurlijke vegetaties ondersteunt u wilde bijen en insecten in het voorjaar waarin er minder nectar beschikbaar is voor hen en draagt u bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Projectdetails

Werkgroep: Groen

Startdatum project:

Einddatum project:

Berichtdetails

Berichtdatum: 01 oktober 2021

Datum bericht aangepast: 28 oktober 2022

Auteur: Stephan van Dorp

Categorie:

Tags:

Pexels Lukas 408883

Gerelateerde berichten

Kern met Pit-dag 2024

De Kern met Pit-dag was gisteren op 20 januari 2024. Deze bijeenkomst vond in álle provincies tegelijkertijd plaats. Er zijn...

Startdatum project: 2020
Einddatum project: 20-01-2024