pexels-hilary-halliwell-612341

Fontein op de Da Costasingel

Water is een bron van leven. Het geklater van een fontein geeft een rustgevend gevoel en verdringt hinderlijke achtergrondgeluiden. Het zorgt voor ontspanning, beleving en verkoeling op warme dagen. Een fontein vormt niet alleen een zeer attractief schouwspel, maar draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

De Werkgroep Groen met initiatief: Fontein op de Da Costasingel

Een fontein is beeldbepalend en trekt het oog van de passant. Zelfs in de avonduren is een fontein aantrekkelijk als er fonteinverlichting is toegepast. Hazerswoude-Rijndijk heeft rond de jaren 80 op de Da Costasingel ook een fontein gehad. Zou een herintroductie van een fontein mogelijk zijn?

Er is nog een lange weg te gaan

De gemeente staat positief tegenover dit initiatief, zij zijn ook bereid om het beheer en de beheerskosten van de fontein op zich te nemen. De gemeente heeft aangegeven dat zij geen financiële mogelijkheden om de fontein aan te schaffen. Dit zou o.a. via “crowdfunding” vanuit het dorp gerealiseerd kunnen worden.

Er moet voldoenden draagvlak zijn om deze fontein te kunnen realiseren binnen ons dorp. In het gehele dorp zal er daarom een kort onderzoek worden gehouden, in de vorm van een enquête. De direct omwonenden, winkeliers, instellingen en bedrijven zullen als eerst worden benaderd. Het is voor dit project zeer belangrijk dat de direct omwonende hier zoveel mogelijk positief tegenover staan. (Start onderzoek zal eind 2021 of het eerste kwartaal 2022 plaats vinden.)

Een aandachtspunt is de exacte locatie van de fontein i.v.m. de aanwezige vissteigers en woningen. Ook het geluid van het water “het geklater” zal hier goed bekeken moeten worden. Nadat de enquête voor dit initiatief is verwerkt, zal er in samenspraak met de gemeente gekeken worden welke fontein het meest geschikt is, d.w.z. mits de uitslag van de enquête positief is gebleken. Daarna zal er doormiddel van een “crowdfunding” geld worden ingezameld, tot het desbetreffende bedrag bijeen is gebracht. De gemeente bepaalt uiteindelijk welke fontein aangeschaft wordt en bij welke leverancier, met inachtneming van de wensen die vanuit het dorp komen. In dit hele proces heeft de gemeente een faciliterende rol.

Help mee, word ook vrijwilliger bij een van onze werkgroepen!

Vind je het leuk om in je eigen leefomgeving bezig te zijn? Of om je op een andere manier voor onze mooie dorp in te zetten?
Word dan vrijwilliger bij het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk oost!