Nieuwe fontein

De fontein zal het centrale symbool vormen, midden in een toekomstig groen en levendig dorpshart. Deze fontein zal een prachtige en adembenemende opwaardering zijn van ons dorpshart, waarbij Hazerswoude-Rijndijk en het voor haar zo kenmerkende water weer samen komen.

Initiatief Werkgroep Groen

De gemeente heeft het plan om het huidige openbaar groen in de omgeving van de Da Costasingel en het voet- en fietspad tussen De Herbergier en de waterpartij in 2023 te gaan vervangen. De Werkgroep Groen werkt momenteel aan een onderbouwd concept idee ter voorbereiding van deze reconstructie: een circulaire, duurzame, groene en moderne inrichting van het dit gebied, het ‘Da Costapark’. Dit park gaat (naar verwachting) een grote bijdrage leveren aan het woon-en winkelplezier in de Da Costasingel en haar directe omgeving.

Het ‘Da Costapark’ kan dankzij haar centrale locatie een unieke plek in ons dorp worden, een echt dorpshart. Dit park zou een plek moeten worden waar men kan ontspannen, sporten, ontmoeten en beleven. Met deze visie hopen wij in samenwerking met de gemeente een toekomstig groen en levendig dorpshart te ontwikkelen.

De fontein is een prachtige en adembenemende toevoeging aan het toekomstig dorpshart.  Deze zal vanuit alle windrichtingen te zien zijn. Hazerswoude-Rijndijk heeft tot de jaren 80 (in de toenmalige vijver voor het gemeentehuis waar nu de parkeerplaats is) op het Frederik van Eedenplein ook een fontein gehad. ´´Zou de herintroductie van een fontein mogelijk zijn?´´

Water en licht van de fontein

Een fontein is beeldbepalend en trekt het oog van de passant. Door een fontein met drie middenstralen van 2 a 3 meter hoog en een fonteinring met 16 zijwaarts gerichte stralen, ontstaat er een ronde volumineus èn harmonieus fonteinbeeld. Door LED-RGBW-verlichting te gebruiken zorgen we ook in de avonduren voor een duurzame én sprankelende oplossing. Zo wordt de fontein in het mooiste licht gezet. 

Beheer en aanschaf van de fontein

De gemeente staat positief tegenover dit initiatief, zij is ook bereid om het beheer en de beheerskosten van de fontein op zich te nemen. De gemeente heeft aangegeven dat zij zelf geen financiële mogelijkheden ziet om de fontein aan te schaffen. Dit zou o.a. via sponsoring en “crowdfunding” vanuit het dorp gerealiseerd moeten worden. Samen met u, inwoners, winkeliers en ondernemers hopen wij dit symbool te kunnen realiseren.

Nog een lange weg te gaan

Er moet binnen de directe omgeving voldoende draagvlak zijn om deze fontein te kunnen realiseren. Daarom houdt de Werkgroep Groen een korte onderzoek, in de vorm van een enquête. De direct omwonenden: particulieren,  winkeliers, instellingen en ondernemers hebben in de tweede week van maart (maandag 14 maart tot zondag 20 maart 2022) een enquête ontvangen.
Uit de enquête is gebleken dat ook de directe omgeving met een ruime meerderheid voor is!

De gemeente is bereid om het beheer en de beheerskosten en een deel van de technische installatie van de fontein op zich te nemen, als de bewoners met elkaar de fontein aanschaffen. Gesteund door de positieve uitslag van de omwonenden over ons voorstel, is er een crowdfundingsactie gehouden voor de gezamenlijke financiering van de fontein.

Berichtdetails

Berichtdatum: 24 september 2022

Datum bericht aangepast: 18 november 2022

Auteur: Stephan van Dorp

Categorie:

Tags:

pexels-hilary-halliwell-612341

Gerelateerde berichten