Bestuursvergadering Dorpsoverleg

Locatie: Hazerswoude-Rijndijk

Datum: 21 juni 2023

Begintijd: 20.00

Eindtijd: 22.00

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Details

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 1. Verslag 19 april 2023.
 1. Berichten uit de werkgroepen:
 • Penningmeester: financieel overzicht tot op heden.
 • Werkgroep Groen: bomenplan, 10 puntenlijstje, overleg met gemeente 14 juni; voortgang plaatsing fontein
 • PR en Communicatie: nieuwe flyer’, nieuwsbrief
 • Nieuw dorpshuis: bijpraatgesprek 3 mei
 • Dorpshuis De Som: gesprek met gemeente, Nandy en andere professionals van Participe over de huidige en gewenste invulling van activiteiten in het dorpshuis op 31 mei; vervolggesprek over jongeren werk d.d. 13 juni
 • Station: huidige stand van zaken, participatietraject; inloopavond 15 juni
 • Duurzaamheid en energie transitie; nieuws; gesprek 6 juni met Motivaction
 • Enquête: uitwerking en conclusies
 1. Andere zaken vanuit of in samenwerking met de gemeente:
 • Evaluatie bestuurlijk overleg met wethouder Schotanus d.d. 29 maart
 • Gebiedscyclus: bewonersavond op 31 mei
 • Herijking visie op detailhandel; voortgang; nieuwe lantaarns da Costasingel
 • Laatste stand van zaken Oostvaartpark: gesprek 13 juni
 • Aandacht voor vondsten Westvaartpark
 • Reconstructie Potgieterlaan
 1. Andere zaken divers:
  -Participatietraject herontwikkeling Het Anker. Nieuwe participatieavond.
  -Habeko-overleg
 2. Rondvraag en nieuwe datum

 

Berichtdetails

Berichtdatum: 19 juni 2023

Datum bericht aangepast: 05 november 2023

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: Algemeen

Tags:

Pexels Lumn 351961