Bestuursvergadering Dorpsoverleg

Locatie: Hazerswoude-Rijndijk

Datum: 19 april 2023

Begintijd: 20.00

Eindtijd: 22.00

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Details

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 1. Verslag 15 maart 2023.
 1. Berichten uit de werkgroepen:
 • Penningmeester: Financieel overzicht tot op heden.
 • Werkgroep Groen: ‘opening’ fontein, verslagen, activiteiten zoals wilgen knotten, verslag Kernen met Pit; jaarlijks gesprek met het bestuur plus gebiedsadviseur
 • PR en Communicatie: nieuwe flyer/’visitekaartje’, nieuwsbrief
 • Nieuw dorpshuis: verslag voortgangsbijeenkomst nieuwbouw op 3 april nieuwbouw;
 • Dorpshuis De Som: gesprek met gemeente, Nandy en andere leidinggevenden van Participe over de huidige en gewenste invulling van activiteiten in het dorpshuis op 9 mei.
 • Station: huidige stand van zaken, gesprek met ProRail; participatietraject
 • Duurzaamheid en energie transitie; nieuws
 • Enquête: verspreiden en uitwerking
 1. Andere zaken vanuit of in samenwerking met de gemeente:
 • Evaluatie bestuurlijk overleg met wethouder Schotanus d.d. 29 maart
 • Gebiedscyclus: voorgang
 • Gesprek bijstelling retailvisie; nieuw aanspreekpunt winkelgebieden
 • Bestuurlijk overleg met dorpsoverleggen Rijnwoude over de gebiedscyclus op 10 mei
 1. Andere zaken divers:
 • Participatietraject herontwikkeling Het Anker. Verslag gesprek met omwonenden. Nieuwe participatieavond.
 • Verslag Habeko-overleg 28 maart

Stuur ons een bericht als u de vergadering wilt bijwonen.

Berichtdetails

Berichtdatum: 19 april 2023

Datum bericht aangepast: 15 oktober 2023

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: Algemeen

Tags:

Pexels Lumn 351961