Bestuursvergadering Dorpsoverleg

Locatie: Hazerswoude-Rijndijk

Datum: 15 maart 2023

Begintijd: 20:30

Eindtijd:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Details

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag 15 februari 2023
 3. Berichten uit de werkgroepen
  • Penningmeester: Financieel overzicht tot op heden, eindafrekening 2022, verantwoording aan de gemeente over het sociaal budget 2022
  • Werkgroep Groen: ‘opening’ fontein, verslagen, activiteiten zoals wilgen knotten, verslag Kernen met Pit; jaarlijks gesprek met het bestuur
  • PR en Communicatie: opzet nieuwe flyer/’visitekaartje’, nieuwsbrief
  • Nieuw dorpshuis/Dorpshuis De Som: voortgangsbijeenkomst 3 april nieuwbouw; gesprek met gemeente, Nandy en andere leidinggevenden van Participe over de huidige en gewenste invulling van activiteiten in het dorpshuis.
  • Station: huidige stand van zaken, gesprek met ProRail; participatietraject
  • Duurzaamheid en energie transitie; nieuws
  • Enquête: eerste opzet nieuwe enquête
 4. Andere zaken vanuit of in samenwerking met de gemeente:
  • Opvolging gebiedsregisseur Helma Christ, invulling van haar taken
  • Agenda bestuurlijk overleg met wethouder Schotanus d.d. 29 maart
  • Gebiedscyclus: voorgang, zie mailbox dorpsoverleg
  • Voortgang Oostvaartpark
  • Fietsconferentie 14 april
 5. Andere zaken divers
  • Participatietraject herontwikkeling Het Anker infoavond 21 februari
  • Habeko-overleg 28 maart
 6. Rondvraag en nieuwe datum (19 april)

 

Stuur ons een bericht als u de vergadering wilt bijwonen.

Berichtdetails

Berichtdatum: 08 maart 2023

Datum bericht aangepast: 08 maart 2023

Auteur: Bart de Vreede

Categorie: Algemeen

Tags:

Logo Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk Oost