Bestuursvergadering Dorpsoverleg

Locatie: bij het bestuur thuis

Datum: 21 februari 2024

Begintijd: 20.00

Eindtijd: 22.00

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Details

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 1. Verslag 17 januari
 1. Berichten uit de werkgroepen:
 • Penningmeester:
 • Werkgroep Groen: groenstrook Habeko, voortgang plannen Da Costasingel, schoonmaak zondagochtenden, aanplant rond oorlogsmonument
 • PR en Communicatie: voortgang vernieuwing website
 • Dorpshuis De Som: onderzoeksrapport nieuw dorpshuis
 • Station
 • Duurzaamheid en energie transitie
 • Enquête: uitwerking en conclusies, aanbieden aan wethouder Gert=Jan Schotanus.
 1. Andere zaken vanuit of in samenwerking met de gemeente:
 • Gesprek met Mieke en Patrick 14 februari: zie verslag
 • Voortgang gebiedscyclus-gebiedsagenda
 • Voorgang reconstructie W. Kloosstraat
 • Voortgang komst AZC in de Hoorn
 • Komst Oekraïners aan de Rijndijk
 • Netwerkborrel gemeente
 • Gesprek met de burgemeester in april
 • Bestuurlijke overleggen met de wethouder
 1. Andere zaken divers:
 • Hergebruik Het Anker
 • Nieuwe datum Habeko-overleg
 1. Rondvraag

Stuur ons een bericht als u de vergadering wilt bijwonen.

Berichtdetails

Berichtdatum: 14 februari 2024

Datum bericht aangepast: 17 maart 2024

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: Algemeen

Tags:

Pexels Lumn 351961