Bestuursvergadering Dorpsoverleg

Locatie: Hazerswoude-Rijndijk

Datum: 19 juli 2023

Begintijd: 20:00

Eindtijd: 22.00

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Details

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 1. Verslag 21 juni 2023.
 1. Berichten uit de werkgroepen:
 • Penningmeester: financieel overzicht tot op heden.
 • Werkgroep Groen: voortgang plaatsing fontein, contact met groenbeheer van de gemeente, informatieve fietstour met fractie Groen Links d.d. 3 juli.
 • PR en Communicatie: nieuwe flyer zie ontwerp van Stephan, nieuwsbrief
 • Nieuw dorpshuis: voortgang
 • Dorpshuis De Som: gesprek met opzetten jongerenwerk in Hazerswoude-Rijndijk.
 • Station: huidige stand van zaken, motie Lokaal belang Alphen en groen Links.
 • Duurzaamheid en energie transitie; nieuws.
 • Enquête: uitwerking en conclusies.
 1. Andere zaken vanuit of in samenwerking met de gemeente:
 • Gebiedscyclus: voortgang
 • Herijking visie op detailhandel; voortgang; nieuwe lantaarns da Costasingel
 • Laatste stand van zaken Oostvaartpark/Spoorpark
 • Aandacht voor vondsten Westvaartpark
 • Reconstructie Potgieterlaan/Schrijversbuurt
 • Reconstructie Rijndijk
 • Reconstructie W. Kloosstraat
 • Komst tiny houses
 • Da Costagebied.
 1. Andere zaken divers:
 • Initiatief Rotary
 • Habeko-overleg
 • Herbestemming Het Anker
 1. Rondvraag en nieuwe datum.

Berichtdetails

Berichtdatum: 17 juli 2023

Datum bericht aangepast: 05 november 2023

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: Algemeen

Tags:

Pexels Lumn 351961