Enquêtes

De werkgroep enquête heeft het eerste enquête project uitgevoerd waarbij in 2018 een vragenlijst is aangeboden aan alle inwoners van ons dorp en waarvan de resultaten in 2019 zijn verwerkt in een rapport.

De werkgroep Enquête bestaat uit Harry Körmeling, Bernadette Verhoef en Martijn Zweistra.

In 2018 is er een enquête onder alle inwoners van Hazerswoude-Rijndijk Oost gehouden, opdat het dorpsoverleg een duidelijk beeld zou krijgen van de wensen, opmerkingen en vragen van de inwoners.

De resultaten uit de enquête zijn begin 2019 verwerkt in een rapport. De conclusies zijn kenbaar gemaakt aan de gemeente. Deze heeft toegezegd de signalen op te pakken.

Tot op heden zijn de conclusies van de enquête de basis waarop het beleid van de gemeente wordt beoordeeld en waarop nieuwe initiatieven worden gestoeld.

Projecten werkgroep Enquête

Rapport enquête Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk 2019

6 september 2019

Om beter te weten wat er leeft in Hazerswoude-Rijndijk Oost is er in de maanden november en december 2018 een…

Lees verder

Help mee, word ook vrijwilliger bij een van onze werkgroepen!

Vind je het leuk om in je eigen leefomgeving bezig te zijn? Of om je op een andere manier voor onze mooie dorp in te zetten?
Word dan vrijwilliger bij het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk oost!