Eindrapport enquête Hazerswoude-Rijndijk Oost overhandigd

Dinsdag 28 mei is tijdens het halfjaarlijks overleg tussen wethouder Gert-Jan Schotanus en leden van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost het eindrapport van de onlangs gehouden enquête aan de wethouder overhandigd.

De resultaten hiervan waren al eerder met de gemeente gedeeld. Deze zijn mede gebruikt bij het opstellen van de gebiedsvisie en -agenda voor Hazerswoude-Rijndijk.

In 2023 zijn 2000 enquêteformulieren in Hazerswoude-Rijndijk ten oosten van de Gemeneweg verspreid. 23 Procent is ingevuld geretourneerd. Een mooi resultaat; het dorpsoverleg is verheugd met deze respons.

Na weging van de resultaten kan deze enquête als representatief voor onze dorpskern beschouwd worden.  Er is een mening gevraagd over een 25-tal verschillende onderwerpen. De meest in het oog springende resultaten betroffen:

1.       Ruim 90% vindt dat er een park moet komen langs het spoor aan de zuidkant van het dorp.

2.       70% is voor vergroening van de Da Costasingel, 20% vindt van niet.

3.       70% is tegen windturbines langs de zuidkant van Hazerswoude-Rijndijk. 21% heeft daar geen bezwaar tegen. De meeste tegenstander wonen in de wijk Zonneveld, de minste tegenstanders wonen aan de Rijndijk.

4.       56% is voor een ongelijkvloerse kruising van het spoor met de Gemeneweg. 8,5% is daartegen. De rest heeft (nog) geen mening. De meningen zijn gelijk verdeeld over alle leeftijdsgroepen.

5.       55% van de respondenten vindt dat de gemeente te weinig aandacht voor ons dorp heeft, terwijl 30% daar geen mening over had.

6.       De helft van de respondenten vindt dat de gemeente de inwoners van ons dorp slecht informeert, de andere helft vindt het wel goed.

U kunt de volledige rapportage van de enquête vinden op de website van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost (www.dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl).

https://www.dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl/wp-content/uploads/2024/05/DEF-versie-enquete-dohro-2024.pdf

Overhandiging Eindrapport Enquete

Berichtdetails

Berichtdatum: 30 mei 2024

Datum bericht aangepast: 06 juni 2024

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: ,

Tags:

Overhandiging Eindrapport Enquête Bw

Gerelateerde berichten