Dodenherdenking in Hazerswoude woensdag 4 mei 2023

In 1964 werd er op 4 mei voor het eerst in Hazerswoude een stille tocht gehouden. Op die avond werd een herdenkingsmonument onthuld door burgemeester C.G. Dobbe de Bruyn in het bijzijn van 300 dorpelingen waaronder nabestaanden van de vier op de steen vermelde gesneuvelde mannen.

Het is al weer 78 jaar geleden dat ons land bevrijd werd. Op donderdag 4 mei zullen weer samenkomen om bij dit monument stil te staan bij die vijf oorlogsdagen gevolgd door vijf lange bezettingsjaren. Dit alles in de wetenschap dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het thema voor dit jaar Leven met oorlog geeft aan dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Door de strijd in Oekraïne, in Sudan en op andere plaatsen in de wereld hebben die twee woorden extra lading gekregen. Na nabijheid van vluchtelingen uit oorlogsgebieden toont ons des te meer aan dat de opdracht Geef vrijheid door niets aan belang heeft ingeboet.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de plaatselijke Dodenherdenking!

Programma Dodenherdenking Hazerswoude:

19.00 uur:         Gezamenlijke herdenkingsviering in de Ontmoetingskerk in Koudekerk.

18.45 uur:         De stoet, gevormd door mensen die de herdenkingsviering hebben bijgewoond en andere belangstellingen, vertrekt onder begeleiding van drumfanfare T.T.H. bij Het Anker naar het lokale herdenkingsmonument aan de Bilderdijklaan in Hazerswoude-Rijndijk.

20.00 uur:         Dodenherdenking bij het herdenkingsmonument. Een ieder, jong en oud, is van harte welkom deze bij te wonen. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus zal raadslid M. Chatinier namens de gemeente spreken en vervolgens een krans leggen. De kinderen van groep 7 van de o.b.s. J.P.F. Steijaert hebben het monument geadopteerd. Zij zullen daarom enkele zelfgemaakte gedichten voordragen, waarna ook zij bloemen bij het monument leggen. Hierna volgt het defilé en kan iedereen zijn of haar respect tonen en bloemen neerleggen. T.T.H. begeleidt dit alles op passende wijze.

20.25 uur:         Afsluiting van de herdenking. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een kop koffie in dorpshuis De Som.

Vlagprotocol

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet top gehesen.

Berichtdetails

Berichtdatum: 02 mei 2023

Datum bericht aangepast: 03 mei 2023

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie: ,

Tags:

Monument Aan De Bilderdijklaan Met Nieuwe Beplanting. Bw

Gerelateerde berichten