De Ransuil: zeldzame vogel gesignaleerd in Hazerswoude Rijndijk

In Hazerswoude Rijndijk is de zeer zeldzame ransuil gezien en gehoord. De ransuil is een uilensoort waarmee het in Nederland niet goed gaat. Sinds de jaren 90 gaat het aantal broedparen jaarlijks met 5% achteruit. We kunnen er daarom trots op zijn, dat deze uil in de woonkern van Hazerswoude Rijndijk aanwezig is en zelfs ergens gebroed heeft, want deze zomer waren ‘s nachts bedelende jongen te horen.
Omdat het slecht gaat met de ransuil, is deze soort beschermd.

Dit houdt in dat de nestplek niet verstoord mag worden en zelfs na het broeden niet verwijderd mag worden. Een boom waar een uil in broedt, is dus beschermd tegen kap. In de winter verblijven ransuilen in grote groepen op zogenoemde winterroestplekken. Dit zijn vaak grote groenblijvende bomen, zoals coniferen of bomen waar klimop omheen zit. Ook deze locaties zijn beschermd.


Uilen zijn voor ons hele nuttige dieren. Zodra wij op één oor gaan, trekt de ransuil erop uit om muizen te vangen. Gratis plaagdierbestrijding dus.

De uil is daarvoor speciaal uitgerust met zeer goede ogen die in het donker alles kunnen zien. Een uil kan zijn ogen niet draaien, omdat oogspieren ontbreken, maar hij kan wel zijn hoofd 270 graden draaien. Ook heeft een uil een subliem gehoor. De oorpluimen die ze hebben, voegen daar echter niets aan toe en hebben zelfs helemaal niets met gehoor te maken. De oorpluimen geven aan hoe de uil zich voelt. Zo gaan de pluimen bijvoorbeeld bij dreiging omhoog staan, terwijl ze bij rust plat liggen.

Tot slot kan de uil nog geruisloos vliegen. Kleine haartjes op de veren, zorgen voor een geruisloze vlucht, waardoor de muis geen idee heeft wat hem overkomt. En deze bijzondere vogel woont dus bij ons in het dorp. Laten we er samen voor zorgen, dat de ransuil hier goed kan gedijen en voor nageslacht kan zorgen om de soort in stand te houden.

Berichtdetails

Berichtdatum: 15 november 2023

Datum bericht aangepast: 19 november 2023

Auteur: Stephan van Dorp

Categorie: ,

Tags:

Afbeelding3 Bw