Renovatie openbaargroen op de Da Costasingel

Een (concept)ontwerp voor een park met een klassieke en moderne vormgeving.  In dit park kunnen jong en oud elkaar ontmoeten, genieten, sporten, ontspannen en herdenken.

Ontmoeten en verbinding staan centraal, midden in deze groene dorpslong. Deze omgeving wordt een park voor mens, natuur, klimaat en lokale ondernemers, gericht op verblijven in een groene leefomgeving, omdat we geloven dat elkaar ontmoeten van daaruit ontstaat!

Het park ‘De groene long’ is ontstaan vanuit de hoofdvraag

‘Hoe verenigen we het lokale ondernemerschap en een toekomstig en klimaatbestendig groen dorpshart tot een hoogwaardig ontmoetingspark dat ruimte biedt aan de weekmarkt, sport en spel, herdenken, ontspannen, genietenen waar het water en Hazerswoude-Rijndijk samenkomen?’

Het gebied beslaat de Da Costasingel en het wandelpad achter sport2bfit, in de richting van de herbergier.(langs het water)

Bloempotten t.h.v de jumbo aan de Da Costasingel

Concept ontwerp en gebiedsvisie vanuit de Werkgroep Groen

De groene long, is dankzij zijn centrale locatie, een unieke plek, doordat het park, echt in het bruisende gedeelte van het dorp ligt. De Bewoners van de Herbergier en vele huishoudens kijken uit op dit park en dit park zou een plek moeten zijn waar mensen zich kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Ook vindt hier iedere donderdag de weekmarkt plaats.

Omdat er in de winkelbranche een verschuiving plaatsvindt naar het online bestellen van producten en diensten, wordt de klantbeleving in de winkelstraat steeds belangrijker.

In gesprek

In de winkelstraat van Hazerswoude-Rijndijk ligt een ‘verouderd’ openbaargroen, onderdeel van de Da Costasingel en het voet- en fietspad tussen de Herbergier en de waterpartij, alsmede de overzijde bij het herdenkingsmonument. De gemeente heeft het plan om op de Da Costasingel het huidige openbaar groen te gaan vervangen in 2023.

Omdat er binnen ons dorp, geen centraal park is dat voldoet aan de vraag van nu is de Werkgroep Groen in gesprek gegaan met de Gemeente Alphen aan de Rijn. Het doel van deze gesprekken is om de Gemeente over te halen om van het huidige winkelgebied een groen dorpscentrum te gaan maken. Daarbij hoort uiteraard ook inspraak en participatie van de dorpsbewoners en winkeliers.

Ontwikkeling en realisatie

Een levende openbare ruimte en een onderhoudsvriendelijke inrichting gaan goed samen. Dit begint bij een goed doordacht ontwerp, waarbij gemeente, inwoners, winkeliers, de architect en de groenprofessional tijdig samen moeten overleggen.

De werkgroep heeft een onderbouwd concept ter voorbereiding gemaakt, de Groene long. Een circulaire, duurzame en groene inrichting van het winkel en woongebied levert een grote bijdrage aan het winkelplezier in een winkelstraat als de Da Costasingel.

Heeft u tips of ideeën voor dit project, dan horen wij het graag!
Jij kunt deze sturen naar groen@dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl

Projectfase: Onderzoek-voorbereiding

Berichtdetails

Berichtdatum: 07 september 2022

Datum bericht aangepast: 15 oktober 2023

Auteur: Stephan van Dorp

Categorie:

Tags:

Pexels Pixabay 33817

Gerelateerde berichten

De fontein ‘Het dorpshart’

Een centraal symbool, midden in de groene long van in Hazerswoude-Rijndijk. De fontein is een prachtige en adembenemende toevoeging aan...

Startdatum project: 31 maart 2021
Einddatum project: 2 september 2023