pexels-pixabay-33817

Da CostaPark, een groene belevenis!

VAN OUD NAAR NIEUW

In de winkelstraat van Hazerswoude-Rijndijk ligt een ‘verouderd’ park, onderdeel van de Da Costasingel en het voet- en fietspad tussen de Herbergier en de waterpartij. De gemeente heeft het plan om hier het huidige openbaar groen te gaan vervangen in 2023.

ONS IDEE

De Werkgroep Groen werkt aan een onderbouwd concept idee, ter voorbereiding van de reconstructie van het park. Een circulaire, duurzame, groene en moderne inrichting van het ‘Da Costapark’ levert een grote bijdrage aan het woon-en winkelplezier in de Da Costasingel. Bekijk het moodboard van dit project!

Het ‘Da Costapark’ is dankzij zijn centrale locatie, een unieke plek. Door dat het park, echt in het bruisende gedeelte van het dorp ligt. De Bewoners van de Herbergier en vele huishoudens uitkijken op dit park. Dit park zou een plek moeten zijn waar men kan ontspannen, ontmoeten en beleven. Tevens vind hier ook iedere donderdag de weekmarkt plaats. Omdat er in de winkelbranche een verschuiving plaatsvindt naar het online bestellen van producten en diensten, wordt de klantbeleving in de winkelstraat steeds belangrijker.

Het maatschappelijke bewustzijn groeit met de dag, groen levert een belangrijke bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Groen is een oplossing in allerlei maatschappelijke opgaven waar we voor staan, zoals droge voeten, schone lucht en koelte in hete dagen. Beplanting nodigt uit tot langer verblijf en leidt tot ander koopgedrag. Een groene buitenruimte maakt het tevens mogelijk om aantrekkelijke terrassen te exploiteren.

De criteria zijn:

  • beleving, ontspanning, sociale samenhang en ontmoeten;
  • biodiversiteit, ecologie en groenstructuur;
  • voorzieningen voor recreatie en horeca;
  • realiseren van algemene voorzieningen voor jong en oud;
  • terugbrengen van ‘De Levende Openbare Ruimte’, met de kern natuur, klimaat, mens en economie;
  • aandacht voor punten als: wat draagt het bij aan het dorp, hoe worden dorpsbewoners, winkeliers en instellingen betrokken, en in welke vorm.
IN GESPREK

Omdat er binnen ons dorp, geen centraal park is dat voldoet aan de vraag van nu is de Werkgroep Groen in gesprek gegaan met de Gemeente Alphen aan de Rijn. Het doel van deze gesprekken is om de Gemeente over te halen om van het huidige winkelgebied een groen dorpscentrum te gaan maken. Daarbij hoort uiteraard ook inspraak en participatie van de dorpsbewoners en winkeliers. Zodra de plannen concreter worden, horen de inwoners van Hazerswoude Rijndijk er meer van.

ONTWIKKELING & REALISATIE

Het Da CostaPark met een levende openbare ruimte en een onderhoudsvriendelijke inrichting gaan goed samen. Dit begint bij een goed doordacht ontwerp waarbij gemeente, inwoners, winkeliers, de architect en de groenprofessional tijdig samen om tafel zitten.

De werkgroep werkt aan een onderbouwd concept idee ter voorbereiding van de reconstructie van het park. Een circulaire, duurzame en groene inrichting van het winkel en woongebied levert een grote bijdrage aan het winkelplezier in een winkelstraat als de Da Costasingel. Het onderhoud (intact, schoon en veilig) van het park en de klimaatadapatatie met als uitgangspunt ‘De levende Openbare Ruimte’. Objectieve aspecten zoals het enthousiasme van de ideeënmakers, de gunfactor, de bereidheid tot samenwerking / kennisdeling en de bewezen expertise speelden een rol bij de uiteindelijke vormgeving van dit project.

Heeft u tips of ideeën voor dit project, dan horen wij het graag van u!
U kunt deze sturen naar: groen@dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl 

ONS TEAM

De Werkgroep Groen bestaat uit een dynamische groep vrijwilligers. Door hun uiteenlopende achtergronden en kwaliteiten,  zetten zij zich daadkrachtig en met veel plezier in, om samen te werken aan een groener Hazerswoude-Rijndijk Oost. Dit project is er een van!

Help mee, word ook vrijwilliger bij een van onze werkgroepen!

Vind je het leuk om in je eigen leefomgeving bezig te zijn? Of om je op een andere manier voor onze mooie dorp in te zetten?
Word dan vrijwilliger bij het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk oost!