Cananefaat rotonde t.h.v. de brug

Mag ik me even voorstellen…
Ik ben een Cananefaat en sta sinds 29 juni op de rotonde in Hazerswoude-Rijndijk tegenover de Koudekerkse brug. Ik behoorde tot een Keltische volk of Germaanse stam, daar zijn de geleerden nog niet over uit. Wij Cananefaten leefden in de tijd van de Romeinen (50 v. Chr. –  406 ten westen van de Bataven aan de Noordzeekust, dus ook in deze regio. Mijn stam kreeg de naam van de Romeinen en vertaald betekent dat Lookmeesters.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dit beeld onlangs geplaatst in het kader van de viering van het Limesjaar in ‘Alphen, Wereldstad aan de Limes’. De Limes markeert de noordgrens van het Romeinse Rijk. In een groot deel van Nederland vormt de Rijn de grens. Vlak onder de rivier liep de Limesweg. De cortenstalen figuur van een Cananefatische krijger staat op de vroegere Limesweg en speelt een rol in het zichtbaar maken van de Romeinse geschiedenis in de gemeente. Langs de loop van de noordelijke grens staan al meerdere figuren en binnenkort zal er in de wijk Nieuw Rein een legionair geplaatst worden, een strijder uit het Romeinse leger.

Hazerswoude-Rijndijk heeft zich onlangs archeologisch gezien behoorlijk op de kaart gezet. Oppervlakkig onderzoek in het Westvaartpark had geen reden gegeven om diepgaand te graven, maar toen er bij toeval in een slootkant allerlei scherven uit de Romeinse tijd werden gevonden, is geld vrijgemaakt voor uitgebreide opgravingen. Er werden wel 17.000 vondsten gedaan,

Het was dan ook niet verwonderlijk dat iets ten noorden van dit perceel wederom belangwekkende ontdekkingen werden gedaan toen Cees de Boer besloot om achter zijn huis twee woningen te bouwen.

Bij het saneren van de grond waar ooit een varkensstal had gestaan, stuitte de aannemer op een rij houten palen en wat diagonaal liggende boomstammen. Die vondst van houten palen is zeer uitzonderlijk, zelfs in Europa. Alleen ten westen van Utrecht is de Limesweg op deze wijze goed bewaard gebleven in de zuurstofarme klei. De Rijn is daar sinds de Romeinse tijd minder breed en actief geworden. Veel Rijnwater stroomde voortaan via de Lek. Is ten oosten van Utrecht veel land weggeslagen door overstromingen, dat was ten westen veel minder het geval. Tijd dus om archeologische deskundigen erbij te halen. Deze constateerden dat men inderdaad gestuit was op een deel van de Romeinse Limesweg.

Nader archeologisch onderzoek moet meer duidelijkheid geven over hoe deze en andere vondsten kunnen worden geïnterpreteerd. Het is inmiddels wel duidelijk dat de Limesweg tussen Albaniana in Alphen en Matilo in Leiden niet alleen een verbindingsfunctie had. Het is tot nu toe nog een onbekende schakel die nader onderzoek behoeft Er is beton, zand- en kalksteen, pleisterwerk en zelfs een hoek van een huisaltaar gevonden. Dat duidt op een de aanwezigheid van een gebouw. Daarnaast tonen de vele aardenwerkscherven, fibula’s, munten, een ring en zelfs drie schoenzolen aan dat er mensen moeten hebben gewoond. Onduidelijk is welke militaire activiteiten in Hazerswoude hebben plaatsgevonden, maar dat die er zijn geweest kan niet ontkend worden. Veel vragen over hoe, wat en waar. Hopelijk zal er in de nabije toekomst meer over bekend zijn.

Berichtdetails

Berichtdatum: 11 juli 2022

Datum bericht aangepast: 02 september 2022

Auteur: Suzan van Tuinen

Categorie:

Tags: ,

292207506 1726896237664079 5820789561489386864 Bw

Gerelateerde berichten