Actiefonds Armoede

Kent u inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, die in aanraking zouden kunnen komen met armoede? Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bijvoorbeeld door de stijgende prijzen. Heeft u een idee over hoe u hen kunt ondersteunen met een bepaalde activiteit? Bijvoorbeeld door het organiseren van een kookinitiatief of het uitbreiden van een schoolontbijt. Dan kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. 

U kunt ook subsidie aanvragen om uw huidige aanbod van activiteiten uit te breiden.

Voorwaarden

 • Inwoners en organisaties kunnen de subsidie aanvragen.
 • Alle inwoners die in armoede zouden kunnen raken, kunnen aan de activiteit meedoen.
 • Uw activiteit richt zich niet op energiebesparende maatregelen.
 • U organiseert uw activiteit binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • U of uw organisatie voert de activiteit zelf uit.
 • Uw activiteit vindt plaats in 2023.
 • U stuurt een volledig ondertekend aanvraagformulier in. Ook stuurt u een plan van aanpak mee. 

Aanvraag

U doet de aanvraag online. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier. Hierin beschrijft u:

 • Welke activiteit organiseert u om inwoners te ondersteunen die mogelijk in aanraking komen met armoede?
 • Om welke groep inwoners gaat het? 
 • Wat wilt u met uw plan bereiken? 
 • Hoe gaat u dit aanpakken? 
 • Werkt u hierbij met iemand samen? Zo ja, met wie?
 • Wanneer bent u van plan om dit te doen?
 • Hoe gaat u aantonen wat het uiteindelijke resultaat is geweest?
 • Heeft u al een financiële relatie met de Gemeente Alphen aan den Rijn? Geef dan aan waarom u aanvullende middelen nodig heeft.

In het digitale aanvraagformulier moet u een aantal documenten uploaden:

 • een plan van aanpak. In dit plan van aanpak beschrijft u hoe en wanneer u de activiteit gaat uitvoeren.
 • een kostenoverzicht. Dit is een financieel overzicht van:
  • kosten die u gaat maken,
  • de inkomsten (als die er zijn)  
  • het subsidiebedrag dat u aanvraagt

U logt in met DigiD of e-Herkenning.

Termijn

U kunt de subsidie aanvragen tot 31 december 2023. Of tot wanneer het geld van deze regeling op is.

Zorg dat uw aanvraag volledig is. We sturen u binnen 6 weken een reactie. 

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum bovenaan de brief met het besluit. 

Berichtdetails

Berichtdatum: 02 maart 2023

Datum bericht aangepast: 02 maart 2023

Auteur: Bart de Vreede

Categorie: ,

Tags:

Logo Alphen Aan Den Rijn

Gerelateerde berichten